O firmie

Firma EWIKO Sławomir Przybysz działa na rynku usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym od dnia 1 stycznia 1997 roku. Zapewniamy bezpieczeństwo kompleksowo obsługując klientów w zakresie:

  • Szkoleń bhp i p.poż.
  • Prowadzenia dokumentacji powypadkowej.
  • Kompleksowego wyposażenia w odzież roboczą i specjalistyczną.
  • Konserwacji sprzętu gaśniczego.
  • Doradztwa w zakresie prawa pracy i zamówień publicznych.
  • Fizycznej ochrony mienia.

15-letnia współpraca z wymagającymi Klientami.
Wieloletnia praca w dużym zakładzie przemysłowym.
Efekt: bogate doświadczenie i szeroko rozwinięte kompetencje w świadczeniu usług bhp i p. poż.
Nasz cel to zapewnienie Państwu bezpieczeństwa. Szeroko rozumianego.
Począwszy od kompleksowej obsługi w zakresie bhp i p. poż, po fizyczną ochronę mienia.
Skorzystaj z naszych usług – a my profesjonalnie obsłużymy Twoją firmę.
Twoje bezpieczeństwo to dla nas największe wyzwanie.

Poznaj nas:

Sławomir Przybysz – ponad 25 lat w służbie bhp i p.poż. Znakomita znajomość przepisów bhp, p. poż i prawa pracy, ogromne doświadczenie.

Adam Przybysz – absolwent Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej, doradca z zakresu bhp, ochrony osób i mienia oraz zamówień publicznych.

Ewa Przybysz – Przykłocka – absolwentka Politechniki Poznańskiej. Doradca z zakresu bhp – specjalność bezpieczeństwo w budownictwie.

Powiedzieli o nas: Kompleksowa obsługa w zakresie bhp i p. poż. pod kierownictwem firmy EWIKO Sławomir Przybysz opiera się na sprawdzonej współpracy opartej na fachowości i doświadczeniu.” Adam Tyski, kierownik zakładu Krosno-Metal Sp. z o.o.